بالابر با کابین و نمای شیشه ای

بالابر هیدرولیکی با کابین و نمای شیشه ای بسیار زیبا رها یدک نماینده مجاز بالابر ایران در تهران و شهرستانها