دسته‌ها
استاکر تمام برقی استاکر تمام شارژی

فیلم استاکر تمام برقی

فیلم استاکر تمام برقی با باتری لیتیومی عمر پنج برابر نسبت به باترهای اسیدی و موتور براشلس که مادام العمر کار می کنه

استاکر تمام برقی

09120982953

ماشین سازی طلیعه